Koktajl

W dniu 15 listopada odbył się koktajl z okazji 25 lecia pracy Konsulatu Honorowego Królestwa Wielkiej Brytanii i 25 lecia pełnienia funkcji Konsula Honorowego, Dziekana Korpusu, Pana Włodzimierza Walkowiaka.