Mikołaj z Rovaniemi

W dniach 7, 8, 9 i 10 grudnia 2019 nasze Województwo odwiedził św. Mikołaj z Rovaniemi. Odwiedził Dzieci w Zakrzewie, Krajence, Pile i Poznaniu

Jubileusz 70 urodzin

W dniu 21 listopada w Auli Lubrańskiego odbyły się obchody Jubileuszu 70 urodzin Konsula Honorowego Republiki Francuskiej Pana prof. Tomasza Schramma

Koktajl

W dniu 15 listopada odbył się koktajl z okazji 25 lecia pracy Konsulatu Honorowego Królestwa Wielkiej Brytanii i 25 lecia pełnienia funkcji Konsula Honorowego, Dziekana